Regulamin

botiq.pl – Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
dla kupujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca/Administrator – BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA; Janówka nr 23a, 97-420 Szczerców, NIP7692217267, REGON520454313
 2. Sklep/Hurtownia– sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym botiq.pl
 3. Klient/Zamawiający– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie;
 4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 5. Newsletter– materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

1Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Sprzedawcę rozumie się także usługodawcę w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie w jakim Sprzedawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną

2Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Klienta rozumie się usługobiorcę w znaczeniu tej ustawy, w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem botiq.pl
 2. Sklep botiq.pl prowadzony jest przez firmę BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA; Janówka nr 23a, 97-420 Szczerców, NIP7692217267, REGON520454313
 3. Ceny produktów oferowanych w Sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich – Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Ceny produktów oferowanych w hurtowni są cenami netto i podane są w złotych polskich – PLN. Cena nie posiadają wliczonej ceny kosztu przesyłki.
 5. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla klientów detalicznych oraz firmy współpracujących z serwisem dalej zwanym sklepem botiq.pl. Administrator sklepu BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA zastrzega sobie prawo do ograniczonej współpracy z podmiotami niespełniającymi wymagań prawnych czy też na tle kodów PKD.
 6. W sklepie botiq.pl obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych sklepu z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.

 • 2. Składanie zamówienia
 • Sklep/hurtowania internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony botiq.pl
 • Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem strony botiq.pl wypełniając formularz zamówień, uprzednio się rejestrując lub bez rejestracji przez 24h – 7 dni w tygodniu.
 • Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dana dla realizacji zamówienia:
  imię i nazwisko lub nazwę firmy
  adres wysyłkowy,
  numer telefonu
  adres e-mail
  Podając dane osobowe, zamawiający potwierdza ich prawdziwość z jego danymi osobowymi.
 • Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma potwierdzenie na wskazany wcześniej przez siebie adres e-mail.
 • W sytuacji braku otrzymania automatycznego maila o przyjęciu zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt na adres sklep@botiq.pl
 • Złożenie zamówienia przez zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz i klikając na przycisk “Złóż zamówienie/ZAMÓW/Kupuję i płacę” składa ofertę Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po wysłaniu do zamawiającego e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 • Zamawiający może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub je wycofać w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego – mailem pod adresem sklep@botiq.pl
 • Termin za złożone zamówienie wynosi 4 dni robocze.
 • Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku pl. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
 • Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.
 • Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności.

Kontrola transakcji

 • Ze względu na fakt, że Produkty widoczne na sklepie botiq.pl to pojedyncze egzemplarze/projekty, to Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.4. Realizacja zamówienia
 • Jedyną formą płatności za zamówienia złożone jest przedpłata.
 • Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe:
  Dane: BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA
  nr konta bankowego: 62102039580000910202907392
  w tytule: numer zamówienia
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • niezwłocznie w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub płatności za pobraniem.
 • w dniu wpływu środków płatniczych na konto sklepu w przypadku zamówień płatnych przelewem.

Sklep może anulować zamówienie, jeśli:

 • dane Zamawiającego są niepełne lub nieprawidłowe i uniemożliwiają wysyłkę zamówienia
 • nie można nawiązać kontaktu z Zamawiającym,
 • w przypadku braku wpływu należności na konto sklepu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień płatnych przelewem.
 • na życzenie Zamawiającego, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane i wysłane

Zamawiający otrzymuje informacje o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji:

 • potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji
 • potwierdzającą wykonanie wysyłki
 • 3. PŁATNOŚCI

W sklepie botiq.pl udostępniamy kilka możliwości płatności za zamówiony towar wraz z należnymi kosztami dostawy :

 • Płatność szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24
 • Płatność przelewem z góry na nasze konto
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, bądź przesyłki u kuriera/listonosza.
 • Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. Dotyczy to również zamówień specjalnych -Stwórz swój projekt- .Termin ustala się indywidualnie z Kupującym. Nie wlicza się dni ustawowo wolnych, świąt itp.
 • Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

Koszty wysyłki

 • Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu z uwagi na jego wagę bądź gabaryt.
 • Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.
 • Koszty wysyłki pokrywa Kupujący
 • Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego
 • Zamawiając więcej niż jeden Produkt, Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za łączną wagę wszystkich produktów co ustala wewnętrzny system sklepu połączony z ustalonym cennikiem operatora Poczty Polskiej czy też Kuriera. Na końcową cenę wysyłki może wpłynąć liczebność dostępnych produktów w paczce oraz ich waga co będzie wykazane na końcowym podsumowaniu zamówienia.

Faktura VAT

 • Na życzenie Sprzedającego, sklep wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie

Dostawa towarów

 • Nasz sklep realizuje dostawę towaru w taki sposób jaki wybierze zamawiający podczas procesu składania zamówienia w sklepie.
 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu, istnieje możliwość zmiany odbiorcy nadanej już przesyłki przed jej doręczeniem za dodatkową opłatą.
 • Czas realizacji dostawy trwa od 1 do 3 dni roboczych i zależy on od czasu potrzebnego na wykonanie, skompletowanie i spakowanie zamówionego towaru. W przypadku gdyby ten czas z różnych względów miał być dłuższy, zawsze informujemy o tym w opisie danego produktu.
 • Do wyżej opisanego czasu potrzebnego na skompletowanie i spakowanie towaru, należy doliczyć czas transportu, który zależy od wybranego przez zamawiającego sposobu dostawy.
 • Koszty dostawy są zależne od formy płatności oraz wagi przesyłki, wszystkie dane wyświetlane są w momencie składania zamówienia a także dostępne w zakładce koszt wysyłki. Koszt przesyłki ponosi kupujący.
 • 4.  Ceny produktów
 • Ceny widniejące przy Produktach na stronie botiq.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości oraz informacji jako oferta handlowa.
 • Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierające podatek VAT
 • Ceny są stałe i obowiązują do momentu ostatecznej sprzedaży Produktu
 • Produkty mogą ulec zmianie końcowej ceny w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny/promocji danego asortymentu handlowego.
 • 5.  Zwrot towarów

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. ‘O ochronie niektórych praw konsumentów’, zamawiający ma prawo w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, zrezygnować z towaru bez podania przyczyny składając sprzedawcy pisemne oświadczenie.

 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy:
  – odsyłany towar będzie w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu
  – jego zawartość będzie kompletna
  – paczka zwrotna będzie zawierała potwierdzające zamówienie
  – towar/produkt będzie nieuszkodzony
  – towar/produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania
 • Zwracany towar należy odesłać na adres:

Zamawiający otrzyma zwrot wartości towarów na wskazany rachunek bankowy zawarty jako treść na kartce umieszczonej w opakowaniu zwrotnym bądź  na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.

 • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 • Przesyłek zwrotnych za pobraniem nie przyjmujemy
 • Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru
 • Sprzedawca jako botiq.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru, bez pokrywania kosztów dostawy od strony zakupowej bądź zwrotnej/reklamacyjnej lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 • Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny jeśli wada powstała z winy Sprzedającego oraz o ile dany przedmiot z uwagi na swą oryginalność będzie możliwy do odwzorowania czy też naprawienia. Biorąc pod uwagę indywidualny proces tworzenia produktowego, twórca czyli sprzedawca, nie bierze odpowiedzialności za stuprocentowe odwzorowanie/naprawe zamówionego produktu na drodze dalszej drogi zwrotnej czy też reklamacyjnej.  W innym przypadku za sprawą konsultacji naprawa produktu jest możliwa za określoną i ustaloną opłatą wraz z  pokryciem kosztu przesyłki przez Kupującego.
 • 6.  Reklamacja towaru/produktu
 • W każdym przypadku reklamacji prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą sklepu.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, należy spisać protokół reklamacyjny od razu podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
 • Po uzgodnieniu reklamacji klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres:

BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA
Janówka nr 23a
97-420 Szczerców

– to zapewni najszybszą reakcję zwrotno-reklamacyjną

 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć kartkę z informacjami o przyczynie reklamacji
 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, sklep zwróci zapłaconą kwotę lub wymieni towar na nowy o ile jego unikalność i powtarzalność na to pozwala zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany tylko wtedy, gdy towar jest wadliwy z winy Sprzedającego.
 • Kupujący ma szansę skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego zawartego w stopce strony w dziale „Reklamacje i zwroty”

   

  Formularz reklamacyjny jak i reklamowany produkt należy odesłać/wysłać na adres:

BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA
Janówka nr 23a
97-420 Szczerców

dalsze dane kontaktowe:
e-mail: sklep@botiq.pl
W innym przypadku, jeśli nie będzie drukowany formularz reklamacji należy stworzyć go indywidualnie:
Treść reklamacji/odstąpienia od umowy:
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy (*),umowy dostawy następujących rzeczy (*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
– Numer konta do zwrotu płatności
– Powód reklamacji wraz z pełny opis zaistniałej sytuacji

 • 7.  Prawo odstąpienia od umowy (14dni)
 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego Towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  – w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego przedmiotu/towaru
  – w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, z przedmiotów, które były dostarczane osobno,
  – w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub danej części określonej partii towarów,
  – zawarcia umowy – w przypadku innych/pozostałych umów.
 • Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować sklep botiq.pl o chęci skorzystania z czternastodniowego terminu reklamacji. Tym samym wysłać wiadomość o zaistniałej potrzebie/sytuacji na adres sklep@botiq.pl
 • Klient może przesłać formularz reklamacyjny na adres: BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA; Janówka nr 23a, 97-420 Szczerców, NIP7692217267, REGON520454313, bądź w formie elektronicznej na adres sklep@botiq.pl
 • Na drodze reklamacji w terminie pierwszych 14 dni klient powinien ująć powód reklamacji wskazując tym samym na wszystkie możliwe dane mogące zweryfikować określony zakup, m.in. dane na jakie został zrealizowany zakup przedmiotu, numer zamówienia. Pozwoli to szybko zlokalizować dane klienta wraz z danymi zamówienia.
 • Chcąc zachować termin odstąpienia od Umowy zakupu, wystarczy, aby Klient wysłał na adres sklep@botiq.pl informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu 14 dni po doręczeniu przedmiotu.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zanim botiq.pl przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wniesienia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgłosić prośbę innej formy przekazania wysyłki pieniędzy jako forma zwrotu za zakupiony przedmiot. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, indywidualny odbiór Produkt od konsumenta, to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać reklamowaną rzecz na adres: BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA; Janówka nr 23a, 97-420 Szczerców, NIP7692217267, REGON520454313 lub przekazać reklamowany przedmiot osobiście pod wskazanym adresem biura, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania sklep botiq.pl o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/dostarczy przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient może otrzymać informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy na życzenie.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tym samym zwrot reklamowanej rzeczy może nie zostać uznany z uwagi na uszkodzenie, zużycie bądź inną wadę reklamowanego przedmiotu, którą stwierdzi sklep botiq.pl
 • 8. Dane osobowe i ich ochrona
 • Wszystkie dane osobowe które klient składa w czasie procesu rejestracji i składania zamówienia w naszym sklepie są gromadzone wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego botiq.pl podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883).

Jednocześnie każdy korzystający z usług sklepu internetowego botiq.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę swoich danych osobowych, przy czym ma prawo wglądu do nich, dokonywania w nich korekt oraz żądania usunięcia ich z bazy.

 • botiq.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez botiq.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
 • Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
 • W celu realizacji złożonych zamówień, botiq.pl udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 • W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, botiq.pl udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 • Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec botiq.pl, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 • botiq.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do botiq.pl stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. botiq.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec botiq.pl lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika

 

 • 9. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 10. Klient nie jest uprawniony do:
 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, treści które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu/Hurtowni.
 • 11. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
 • 12. Prawa autorskie
 1. Wszelkie utwory dostępne w sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 2. Na podstawie ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666
  informujemy, że: BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA zwana dalej właścicielem strony botiq.pl posiada wszelkie prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie botiq.pl w formie majątkowej i niemajątkowej, dotyczące treści pisanych, materiałów graficznych, LOGA, filmów, utworów muzycznych, opinii, komentarzy, grafik artykułów oraz treści artykułów. Tym samym nie można kopiować, powielać ani udostępniać na własny lub cudzy użytek w celach komercyjnych oraz do propagowania w działaniach marketingowych lub innych działaniach
  osobistych bądź zarobkowych.
 3. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze na stronie
  pl, na której w skład wchodzą powyżej wymienione elementy autorskie
 4. Administrator serwisu pl dokłada wszelkich starań regulaminowych w trosce o zachowanie i bezpieczeństwo wewnętrznych praw autorskich. W sytuacji naruszenia Prawda Autorskiego na podstawie „Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” zostanie nałożona kwota finansowa i wystawiona Faktura VAT proforma, jako zadośćuczynienie za naruszenie i nieprawne wykorzystanie materiałów z serwisu botiq.pl w wysokości od 10.000 tys. euro tytułem odszkodowania z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich oraz od 25.000 tys. euro zadośćuczynienia tytułem naruszenia osobistych praw autorskich z uwzględnieniem 25% przekazania kwoty na cele dobroczynne i charytatywne od łącznej wartości Faktur VAT
 5. Po uregulowaniu kwoty należnej występującej na Fakturze VAT proforma zostanie przesłany oryginał Faktury Vat dla dalszych rozliczeń prawno-księgowych
 6. Każde naruszenie regulaminowe bez uprzedniej prośby na wykorzystanie materiałów będących własnością serwisu botiq.pl, bądź nie przesłanie uprzednio przygotowanej oferty handlowej/zakupowej na wykorzystywanie materiałów stworzonych przez zespół serwisu botiq.pl, której właścicielem jest BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA zostanie bezpośrednio zgłoszone przez dział prawniczy do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej (tj. naruszyciela) lub też do Sądu Okręgowego, z którego okręgu doszło do naruszenia praw.
 7. Wszystkie materiały serwisu botiq.pl posiadają „Znaki Wodne” i inne dodatkowe zabezpieczenia weryfikujące własność i przynależność autorską dla celów weryfikacyjnych.
 8. Następujące kroki po zlokalizowaniu naruszenia praw autorskich:
 9. Zapis HTML źródła strony naruszającej prawa autorskie
 10. „Print Screen” pulpitowy strony naruszającej prawa autorskie z aktualnym zegarem i datą
 11. Wystawienie dwóch Faktur VAT (proforma)
  ( FV 1: z tytułu naruszenie majątkowych praw autorskich )
  (FV 2:  z tytułu naruszenia osobistych praw autorskich )
  w wysokości od 10.000tys. euro do 1,5 mln euro każda, w zależności na skalę naruszenia praw autorskich, których właścicielem, administratorem i twórcą jest BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA.

Prawa Autorskie c.d.:W sytuacji mniej rażącego działania na szkodę sklepu botiq.pl oraz naruszania praw autorskich/majątkowych sklepu botiq.pl którego administratorem jest BOTIQ FASHION IWONA ZIELIŃSKA, obecny właściciel informuje, że:

 1. Naruszyciel praw po udowodnieniu wyżej opisanych i zarzucanych mu czynów, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty jednorazowej 500 zł (netto) za naruszenie praw autorskich, po natychmiastowym ich usunięciu. Naliczenie opłaty następuje w dniu znalezienia strony naruszającej regulamin sklepu botiq.pl, ze wskazaniem fotokopii pulpitu typu PrintScreen z datą i godziną w celu udowodnienia zarzucanych czynów oraz dowodu stanowiącego argument dla potrzeb dalszej sprawy sądowej – o ile takowa potrzeba zaistnieje.
 2. W celu uregulowania jednorazowej kwoty odszkodowawczej naruszycielowi praw autorskich zostanie wystawiona i przesłana faktura vat proforma na kwotę 500 zł (netto). Po jej uregulowaniu zostanie przesłana oryginalna FV.
 3. W sytuacji braku jakiejkolwiek reakcji od strony naruszyciela praw autorskich, do jednorazowej opłaty odszkodowawczej tytułem „bezprawnego wykorzystania materiałów graficznych serwisu botiq.pl” zostanie dodana dzienna stawka 190 zł netto/dziennie, tytułem „bezprawnego dzierżawienia materiałów autorskich sklepu botiq.pl”.
 4. Po uprzednim zweryfikowaniu podmiotu, który wykorzystuje bezprawnie materiały własnościowe serwisu botiq.pl, opisane powyżej w punkcie 12 dodatkowo następuje:
  a) w pierwszym etapie niezastosowania się do regulaminu przez naruszyciela praw autorskich, właściciel sklepu botiq.pl nalicza opłatę wysokości 190 zł netto/dziennie za posiadanie i wykorzystywanie materiałów graficznych na komercyjnym serwisie naruszyciela, który w niedozwolony sposób wykorzystuje zarobkowo/reklamowo materiały właściciela sklepu.
  b) opłata 190 zł/dziennie zostaje naliczana po okresie 5 dni od dnia włącznie w którym zostało wysłane powiadomienie z prośbą o skasowanie materiałów bezprawnie wykorzystywanych na stronie/serwisie naruszyciela.
  c) wysłanie grzecznościowego maila z prośbą o skasowanie materiałów autorskich z załączoną fakturą z jednorazową opłatą 500 zł (netto), tytułem „bezprawnego wykorzystania materiałów graficznych serwisu botiq.pl” (proforma) oraz zebranych materiałów dowodowych dla dalszych potrzeb sądowych każdej ze stron.
  d) Po 7 dniach roboczych braku reakcji na prośbę skasowania materiałów autorskich przekazujemy sprawę do działu prawniczego, który będzie prowadzić postępowanie sądowe reprezentując stronę pokrzywdzoną.
  e) Opłacenie Faktur przez „naruszyciela” praw autorskich, bądź uzyskania odszkodowania z procesu sądowniczego, administrator serwisu botiq.pl zobowiązuje się do przekazania powyżej określonej darowizny na cele dobroczynne/charytatywne upubliczniając dowody tego czynu.
  f) W sytuacji ciągłych naruszeń autorskich po uprzednim kontakcie, kasacji wybranych materiałów i czasowym ponowieniu czynów naruszających dzieła serwisu botiq.pl osoba zostanie tylko „poinformowana” o zgłoszonym pozwie sądowym, wyjaśniając jego powód
 5. Prosimy o przestrzeganie regulaminu oraz praw autorskich w celu uniknięcia niechcianych komplikacji prawnych oraz finansowych. Wynika to z uwagi na prawa autorskie oraz pracę jaką włożyły w to osoby postronne, a także prace za które serwis poniósł koszty.
 • 13. Postanowienia końcowe
 • Właściciel sklepu internetowego botiq.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ze swej oferty produktów, zmian w ich cenach, wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, wprowadzania do oferty nowych produktów oraz dokonywania zmian w cenach przesyłek bez uprzedniego uprzedzania o tym fakcie użytkowników. Wszystkie opisywane zastrzeżenia nie będą dotyczyć użytkowników którzy już złożyli zamówienia, a ich realizacja jest w trakcie trwania. Tych wszystkich użytkowników, jak również użytkowników którzy zawarli umowy przed wejściem zmian, zmiany te nie dotyczą.
 • Korzystanie z sklepu internetowego botiq.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 • Zdjęcia publikowane na stronach sklepu są własnością właściciela sklepu lub innych stron i zostały użyte za ich przyzwoleniem. Zabronione jest kopiowanie i bezprawne powielanie grafik/zdjęć produktów bez zgody właściciela sklepu.
 • Nazwy firm, producentów i znaki towarowe, zostały wykorzystane na stronach Sklepu w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
 • Właścicielowi sklepu przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Regulamin sklepu/hurtowni widniejącej pod adresem botiq.pl wchodzi w życie dn. 01.12.2021 r.

Prosimy nie kopiować treści regulaminu oraz nie wyrażamy zgody na jego dalsze powielanie z uwagi na §10, niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udanych zakupów na naszym sklepie.

Pozdrawiamy,
Zespół botiq.pl